Понеділок 24.02.2020 03:38
Menu

Охорона праці: основні моменти

05.02.2020
174
0
Охорона праці: основні моменти
Відповідно до Кодексу законів про працю всі підприємства повинні організувати безпечні умови для виконання роботи. Обов'язок роботодавця — узгодити та затвердити норми поведінки робітників на виробництві, будівництві, робочому місці. Загальні питання охорони праці — забезпечити безпечну роботу, зберегти здоров'я і життя робітника.

Служба охорони праці обов'язково створюється на підприємствах з кількістю працівників понад 50, за меншої кількості організація охорони праці — лягає на плечі уповноваженої особи, що має відповідну підготовку. Навчання охорони праці проходить кожен керівник за навчальним курсом «Загальні питання охорони праці для керівників», згідно ЗУ «Про охорону праці».
Охорона праці: основні моменти

Що робить служба охорони праці?

  1. Спільно з іншими підрозділами розробляє комплекс заходів, планів, робіт, методів щодо поліпшення умов праці, уникнення травм на виробництві.
  2. Розробляє проєкти з охорони праці для розгляду роботодавцем.
  3. Перевіряє, як працівник дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.
  4. Складає звітність.
  5. Проводить інструктажі з охорони праці робітникам.
  6. Здійснює облік і аналіз причин травмування на виробництві.
  7. Забезпечує правильне зберігання документації з охорони праці та її передачу в архів.
  8. Спільно з керівником складає список професій і посад, для яких необхідно розробити інструкцію з охорони праці.
  9. Інформує працівників про чинні нормативно-правові акти з охорони праці.
Важлива функція служби охорони праці — проведення розслідувань нещасних випадків, травм на виробництві, професійних захворювань. Вона забезпечує всі чинні відділи нормативно-правовими актами, посібниками, навчальними матеріалами. Розглядає листи, скарги працівників з питань дотримання норм і правил охорони праці.

Служба охорони має право зупиняти роботу обладнання за наявності загрози життю працівника, направляти вимогу керівнику про усунення осіб, які не пройшли медичний огляд і інструктаж.
Охорона праці: основні моменти

Що таке інструктаж?

Приступаючи до роботи, новий працівник оповіщається роботодавцем про всі шкідливі чинники виробництва, про можливий вплив на здоров'я, про пільги та компенсації за такий вид діяльності.

Допуск до роботи дозволяється після проведення вступного та первинного інструктажу. Повторний інструктаж необхідно проходити раз на квартал для працівників з умовами праці підвищеної небезпеки. Цільовий — при виконанні роботи, не пов'язаної з основною спеціалізацією. Вся інформація записується в журнал, із зазначенням та підписом інструктованої особи.

Джерело: profiteh.ua
 
 
Залиш коментар

Зайдіть на сайт

Нема фото