Menu

Програма політичної партії «Рух Валентина Наливайченка «Справедливість»

30.09.2020
252
0
Ми, Хустський осередок політичної партії «Рух Валентина Наливайченка «Справедливість», пропонуємо збалансований розвиток новоствореної громади, який передбачає економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання, що базуються на здатності екосистем відновлюватися і підтримувати життєдіяльність нинішніх і майбутніх поколінь. Ми переконані: зробити це можна лише на засадах дієвого народовладдя, поваги до прав і свобод людини, захисту прав власності, громадянської злагоди і християнської моралі, духовного і всебічного розвитку особистості.

Наші цінності:
Справедливість, Чесність, Відповідальність.
Наші пріоритети:
 -  доступна медицина;
 -  якісна освіта;
 -  smart місто;
 -  заможне село;
 -  соціальна рівновага;
 -  щасливе майбутнє;
 -  ефективна інфраструктура;
 -  туристична привабливість.

Кроки досягнення мети

Охорона здоров‘я:
• • забезпечення гарантованої якості і доступності базових видів медичної допомоги для всіх жителів громади;
• • впровадження здорового способу життя;
• • розвиток сімейної медицини, гідна оплата праці сімейного лікаря та оптимізація згідно з цим завданням структури медичних закладів;
• • сприяння розбудові спортивно-оздоровчої інфраструктури: спортивні майданчики, стадіони, басейни.
Освітня політика:
• оптимізація існуючої мережі освітніх закладів з метою гарантованого підвищення якості освітніх послуг;
•  залучення масштабних інвестицій в нові освітні технології;
• створення умов для рівноправного доступу  підростаючого покоління до якісних освітніх послуг.
Суспільство соціальної справедливості, де молодість має перспективу, а старість - повагу і гарантований захист.
Працювати на совість та отримувати достойну винагороду - ось життєве кредо наших співвітчизників. Україна розквітне лише як країна працьовитих власників та відповідальних господарів, де кожен має свою справу, забезпечує свою родину, опікується батьками.
Справедливі та ефективні правові, економічні та соціальні умови для праці, доступне якісне навчання, реалізація права громадян на безпечне життя та довкілля, економічно забезпечена система охорони здоров'я.
• забезпечення державної підтримки соціально вразливих верств населення. Зменшення безробіття через створення нових робочих місць, а не утримання безробітних;
•  сприяння вільній приватній ініціативі;
• підтримка дрібних землевласників, прискорений розвиток кооперації між ними та сільськогосподарськими, переробними і торговельними підприємствами;
• сприяння розробці та впровадженню вітчизняних екологічно збалансованих, енерго- та ресурсозберігаючих технологій в усіх галузях господарської діяльності;
• максимальний перехід на відновлювальні енергоресурси, просування та розвиток альтернативних джерел енергетики;
• інвентаризація та збереження лісового багатства краю, розроблення пішохідних, велосипедних, гастрономічних туристичних маршрутів, як інструментів інвестиційної привабливості.
Єдність – у розмаїтті, а не в уніфікації!

Партія декларує принципи нової культурної політики:

• формування культурної політики на принципах відкритості, гуманізму, політичної культури та коректності;
• сприяння культурній рівноправності всіх народів та національностей, що проживають у нашому краї з урахуванням їхньої історичної, ціннісної ментальної та мовної різноманітності;
• реалізація програм, спрямованих на відродження та розвиток літератури і мистецтва, місцевих театрів, мережі бібліотек, клубів та будинків культури;
• відродження системи дитячих культурно-просвітницьких закладів, театрів, будинків творчості,  літніх дитячих таборів та культурно-оздоровчих центрів.

Наше кредо:

ЧЕСНІСТЬ В ДІЯХ –
СПРАВЕДЛИВІСТЬ В ДЕРЖАВІ!
Залиш коментар

Зайдіть на сайт

Нема фото