Menu

Питання в англійській мові

16.06.2022
138
0

Питання в англійській мові

«Що далі в ліс, то більше труску», це прислів’я можна віднести і до вивчення англійської, адже з кожним новим уроком перед вами відкривається все ширше всесвіт мови.

Загальні запитання

Тему запитань та багато інших, ви освоїте на курсах англійської https://grade.ua/uk/adults/, це найефективніший спосіб вивчення англійської на сьогодні. Загальні запитання — це поширена форма запитань, які передбачають коротку відповідь «так» або «ні». Зазвичай, питання починається з форми дієслова to be (am, is, are). Щоб утворити правильно речення користуйтеся формулою:

auxiliary verb (допоміжне дієслово) + subject (підмет) + main verb (головне дієслово)

Do you play the piano? — Ти граєш на піаніно?

Do — auxiliary verb

You — subject 

Play — main verb

Як правило, відповідь на такі види запитань коротка, наприклад: “yes, I do”, “no, I don’t”, “yes, it is”, “no, it isn’t”, “yes, there are”, “no, there aren’t” etc.

Are there any bedrooms in the apartment? — No, there aren’t.

У квартирі дві спальні? — Ні.

Are they playing basketball? — Yes, they are.

Вони грають в баскетбол? — Так.

Has Jill got any milk in her fridge? — Yes, she has got.

В холодильнику Джил є молоко? — Так.

Виключення

Для головного дієслова “to be” у формах Present Simple та Past Simple не має допоміжного дієслова, тому формула утворення речення виглядає інакше.

main verb be + subject

Наприклад: 

Is she Italian? — Вона італьянка?

Am I late? — Я запізнилась?

За потреби, до головного дієслова можна додати спеціальне запитання.

Why did you come? — Чому ти прийшов?

What did you write down? — Що ти записала?

Спеціальні запитання

Wh-questions — це питання, які починаються з конкретного слова, вони визначають спосіб, місце час, причину або конкретну особу. 

How — визначає метод чи спосіб здійснення чогось, відповідає на питання «як?», «скільки?».

How did you do this exercise? — Як ти виконав цю вправу?

How to cook a cake without baking in the oven? — Як приготувати торт без випікання в духовці?

Зверніть увагу на формулювання “how much” “how many”. Перший використовується з незлічуваним іменником, такі як: a money, an oil, a bread, a cream, a water тощо. Другий — зі злічуваним: an apple, a pen, a cup, a plum і тд. Наприклад:

How much money is in your wallet? — Як багато грошей у твоєму гаманці?

How much sugar do you need to add to the cake? — Скільки цукру потрібно додати в пиріг?

How many apples are in this bag? — Скільки яблук в цьому мішку?

How many pieces of bread to give you? — Скільки шматків хліба тобі передати?

Where — визначає місце та відповідає на питання «де?»,«звідки?».

Where did you come from? — Звідки ти приїхав?

Where did this pen lie all the time? — Де ця ручка лежала весь час?

When — визначає час, відповідає на питання «коли?».

When did you come home? — Коли ти прийшов додому?

Where is my favorite cup? — Де моя улюблена чашка?

Why — визначає причину і дає відповідь на запитання «чому?».

Why did you decide to run for president? — Чому ви вирішили балотуватися в президенти?

Why do you want the musical "Cats"? — Чому ти хочеш на мюзикл «Кішки»?

What — визначає об’єкт, відповідає на питання «що?».

What is a quasar? — Що таке квазар?

What do you like to eat for breakfast? — Що ти любиш їсти на сніданок?

Але та такі питання, як: «Яку музику ти любиш?»«Яку пору року ти любиш?» речення формуються трохи іншим чином, тому потрібно запам’ятати фрази “What time…?”, “What music…?”

What time is it now? — Яка зараз година?

What music do you like? — Яка музика тобі подобається?

Who — визначає особу та дає відповідь на питання «хто?».

Who is your favorite character in the series "Castle"? — Хто твій найулюбленіший персонаж в серіалі «Касл»?

Who left the dirty dishes in the sink? — Хто залишив брудний посуд в мийці?

Питання в англійській мові

Альтернативні запитання

Альтернативні запитання (сhoice questions) пропонують декілька варіантів відповіді, які з’єднуються сполучником “or”. Такий тип запитань можна зустріти як в неформальному спілкуванні, так і під час тестування. 

Сhoice questions можуть бути:

  • загальними;
  • конкретними;
  • відкритими.

Do you like wine or martinis? - I love martinis. — Ти любиш вино чи мартіні? — Я люблю мартіні.

Do you want to give a pillow with a synthetic filling or duck down? - Give with synthetic filling. — Вам дати подушку із синтетичним наповненням чи з качиним пухом? — Дайте із синтетичним наповненням.

Курс англійської для вчителів TKT (Teaching Knowledge Test) https://grade.ua/uk/training-centre/tkt/ із сертифікатом міжнародного зразка.

Розділові (тегові) запитання

Особливістю цього типу запитань є те, що вони складаються з двох елементів: перша частина — позитивна, а друга — негативна, або навпаки. Перше речення визначає очікувану відповідь, позитивне твердження — схвальну відповідь, а негативне — заперечну. Вони використовуються в розмовній мові, щоб підтвердити чи спростувати якусь думку. Наприклад:

You love ice cream, don't you? — Yes I like. — Ти ж любиш морозиво, чи не так? — Так, я люблю.

It's a swordfish, isn't it? - No, it's something else. — Це риба-меч, чи не так? — Ні, це якась інша.

You don't want to move to New York, do you? — Ти ж не хочеш переїжджати в Нью-Йорк, чи не так?

Виняток

Якщо речення починається із займенника “I”, то ви не можете написати “am I not”, в такому разі використовується “aren’t I”. 

I'm beautiful, aren't I? — Я красива, чи не так?

I'm going with you to your birthday, aren't I? — Я йду з тобою на день народження, чи не так?

Відповідь на питання з цим особовим займенником повинна бути “Yes, you are”, “No, you aren’t.

Залиш коментар

Зайдіть на сайт

Нема фото
+

Категорії