Menu

Микульчице - Сто Великих археологічних відкриттів

17.04.2022
367
0
Сторінки ранньої історії слов'ян відкрилися лише в ХХ столітті і виключно завдяки археології. Як свідчать археологічні знахідки, що осіли в середньому Подунав'ї і долинах річок Влтави, Лаби (Ельби) і Морави слов'яни в V–VI століттях вступили в процес швидкого соціального, економічного і культурного розвитку. Визначальним моментом у цьому процесі було зіткнення слов'ян з римськими провінціями Норик і Паннонія.

Напади аварів прискорили процес формування державності у слов'янських племен Подунав'я. Об'єднавшись і спираючись на мережу укріплених поселень-городищ, вони в кінці VIII століття остаточно розгромили аварів. Ця перемога послужила поштовхом для утворення в 30-х роках IX століття першої слов'янської держави-Великої Моравії, що охоплювала територію сучасної Моравії, Північної Австрії, Західної Словаччини та частини Паннонії.

Велика Моравія, де правила Княжа династія Моймировичів, швидко висунулася на перший план Європейського політичного життя IX століття. На території Великої Моравії схрещувалися культурні впливи Франкської імперії, Баварії, Італії, Далмації, Візантії. Особливо цей процес посилився в першій половині IX століття, коли почалася християнізація населення Моравії за участю місіонерів з різних країн.

Моравська церковна організація перебувала під східнофранкським управлінням. Духовним главою Моравії вважався папа Римський, а світським – імператор франків. Перший Моравський князь Моймир I (1-а пол. IX ст.) мирився з Положенням васала. Але коли Великоморавська держава значно посилилася, її правителі виявили прагнення до самостійності. Князь Ростислав (846-869) за допомогою майстерної дипломатії і військової сили зумів домогтися політичної незалежності Великої Моравії. Але для того щоб ця незалежність стала повною, Ростислав повинен був досягти самостійності і в області церковної. Це змусило його звернутися в 863 році за допомогою до Константинополя.

З Візантії в Моравію були послані християнські місіонери Кирило (Костянтин) і Мефодій, відомі теологи і вчені з Солуні (нині Салоніки, Греція). З ім'ям Кирила пов'язано створення слов'янської абетки. При цьому за основу слов'янської книжкової мови був узятий добре знайомий Кирилу староболгарський діалект, званий сьогодні церковнослов'янським. Це стало найважливішою подією в історії слов'ян, що поклала початок розвитку їх писемності і культури. Сьогодні загальновизнаний внесок слов'янських просвітителів Кирила і Мефодія в скарбницю загальноєвропейської культури – недарма в 1979 році папа Римський Іоанн Павло II оголосив святих Кирила і Мефодія небесними покровителями Європи.

За князя Святополка (870-894) Велика Моравія досягла найвищого розквіту і могутності. Але вже на початку Х століття вона переживає внутрішню кризу. Напади Угорських кочових племен остаточно зломили могутність першої слов'янської держави. У першому десятилітті Х століття воно перестало існувати.

Протягом багатьох років Історія Великої Моравії, внесок цієї країни в європейську культуру залишалися маловідомими. У розпорядженні дослідників були лише вельми мізерні письмові джерела. І лише в ХХ столітті відкриття чеських і словацьких археологів зробили історію, культуру і мистецтво Великої Моравії об'єктами глибокого наукового вивчення.

Найцікавішою пам'яткою Великоморавської доби є городище «на валах» біля села Микульчице (Південна Чехія).

У центрі городища колись височів княжий замок, що займав площу в 6 га.до нього примикали укріплені двори вельмож, за ними – посад зі зрубними будинками, що тягнулися неправильними рядами. Все поселення займало площу близько 200 га.наявність великого числа кам'яних будівель – одинадцяти церков і великого прямокутного будівлі, яке можна вважати княжим палацом, – говорить про важливе значення микульчицького поселення в Древнеморавском державі. Швидше за все, перед нами-колишня столиця Великої Моравії, те саме місто князя Ростислава, куди в 863 році після довгої мандрівки прибули великі слов'янські просвітителі і архієпископом якого був молодший з солунських братів – Мефодій.

Княжий замок в Микульчиці оточував Високий вал, облицьований каменем і складається з внутрішніх рубаних клітей, заповнених утрамбованою землею. Висота валу досягала 10 м.підступи до нього захищалися кількома рядами частоколу, ровом і руслом річки Морави. До князівського замку примикали укріплення посада і дворів вельмож, оточених кам'яними стінами і частоколом. Для того часу це була неприступна фортеця, що викликала оторопь у ворогів. Невипадково баварські хроніки говорять про неї як про «невимовної фортеці Ростислава".

З одинадцяти микульчицьких церков п'ять перебували на території замку і ще шість – на посаді і при дворах вельмож. Будівельна техніка великоморавських зодчих свідчить про те, що вони були досвідченими майстрами, які пройшли вишкіл в країнах зі сформованою будівельною традицією – швидше за все, на північному заході Балкан, в Далмації. Прямі аналогії микульчицьких пам'яток можна зустріти в давньохорватській архітектурі.

У більшості випадків при будівництві кам'яних будівель Великоморавської столиці використовувалися плити необробленого пісковика, який привозили з західних схилів Карпат. Камінь скріплювали розчином, стіни, як правило, покривалися полірованої штукатуркою. Покрівельний керамічний матеріал, типу Римської черепиці, давньоморавські будівельники обпалювали самі.

Найбільш давньою і найцікавішою церквою Великоморавської столиці є круглий храм-ротонда, що стояв на невеликому підвищенні поблизу княжого замку. Він був побудований на самому початку IX століття. Від храму вцілів один лише фундамент, але дослідники зуміли реконструювати його первісний вигляд. Колись церква була увінчана куполом і оточена Галереєю На дерев'яних стовпах, а всередині стіни були покриті полірованою штукатуркою і розписані фресками, фрагменти яких і зараз вражають свіжістю фарб. Судячи з усього, це був Княжий домовий храм. А ось інший храм, виявлений на території замку, безсумнівно, був кафедральним, тобто єпископським собором, і, отже, безпосередньо пов'язаний з ім'ям Мефодія – першого християнського єпископа Великої Моравії. Цей "храм № 3", Як його охрестили археологи, є найбільшою культовою спорудою Великої Моравії. Складна для свого часу архітектура, багатобарвний розпис стін, розташування поблизу княжого палацу говорять про її важливе значення в житті Великоморавської християнської церкви. Поруч з храмом були знайдені залишки споруди з колодязем-цистерною всередині – ймовірно, баптистерія (хрещальні).

З ім'ям Мефодія дослідники пов'язують і великий комплекс культових будівель, розташований біля села сади. Розкопками тут розкриті залишки великого храму, побудованого у формі грецького хреста. Колись над ним височіла вежа або великий купол. Підлога храму викладена мармуром, а вівтар покритий пелопоннеським порфіром.

До церкви примикала велика крита паперть. Судячи по знайденим кістяним і металевим «писалам», тут розміщувалася церковна школа. Всі будівлі комплексу були покриті декоративною черепицею, зробленою за римським зразком в місцевих майстернях.

Комплекс в селі сади не має аналогії у великоморавській архітектурі. Дослідники губляться в здогадах з приводу його призначення: він міг бути центром великого маєтку, монастирем або навіть заміською резиденцією архієпископа Мефодія! І в зв'язку з цим найсміливіші здогади викликає Знахідка поховання, зробленого в каплиці, спорудженої в останній чверті IX століття в північній частині храму в селі сади. Поховання в окремій каплиці, колишня розкіш її оздоблення, розписи стін – все свідчить про те, що тут був похований якийсь видатний великоморавський діяч.

Якщо поховання в Садах лише побічно може зв'язуватися з ім'ям Мефодія, то інше поховання Великоморавської епохи археологи цілком впевнено пов'язують з ім'ям першого правителя цієї країни князя Мойміра, померлого близько 846 року. Йдеться про багате поховання, виявлене біля вівтарної частини вже згадуваної князівської церкви-ротонди в Микульчицях. У числі зроблених тут знахідок-позолочені шпори, прикрашені орнаментом у вигляді людських масок і стилізованих фігур, позолочений наконечник із зображенням людської фігурки з піднятими вгору руками. У правій руці людина тримає щось на зразок штандарта-знака римської імператорської влади (»labarum"). У широкому значенні цей штандарт використовувався варварськими племенами за межами Римської імперії як символ правителя. У лівій руці-Ріг з єлеєм, яким вищий священнослужитель здійснював помазання на царство. Виходячи з такої розшифровки зображень, чеський вчений академік І.Поулік тлумачить зображений на наконечнику сюжет як зображення обряду помазання і коронації. Таким чином, він як би документує важливу подію-сходження на престол християнського правителя Великої Моравії. Це дозволяє зробити припущення про те, що пояс належав, швидше за все, першому відомому Моравському князю Мойміру I.

Вироби з поховання князя Моймира - лише частина великої спадщини великоморавських майстрів, які домоглися великих успіхів у створенні творів прикладного мистецтва, в якому втілилися художні традиції провінційної Римської, Візантійської, слов'янської та аварської культур. З цього сплаву в першій половині IX століття виникає вельми своєрідний блатницько-микульчицький стиль. Майстерні в Микульчице та інших містах Великої Моравії орієнтувалися насамперед на виробництво дорогих прикрас із золота і срібла, що відрізняються великою різноманітністю. Виявлені археологами пам'ятники великоморавського мистецтва свідчать, що багато з того, що було створено майстрами цієї першої слов'янської держави, стало зразком для сусідніх народів.
Залиш коментар

Зайдіть на сайт

Нема фото